Pernah anda mendapati kaca atau cermin di rumah dalam keadaan buram, berkerak atau jamuran, untuk menjadi kembali bersih dan mengkilap seperti baru lagi, memang bukan perkara yang mudah untuk dapat